Equipment

ICP-OES sistem Thermo iCAP 6500 Duo

Proizvođač: Thermo Fisher Scientific,Cambridge, Velika Britanija
Makro i mikroelementi: teški metali, plemeniti metali, ostali metali, nemetali i metaloidi. Uvođenje tečnih uzorka: direktno, generisanjem hidrida, rastvoreni u HF kiselini, organskom rastvaraču. Donja granica detekcije 0,01 - 1 μg/L. Uzorci: voda, hrana, dijetetski proizvodi, biološki i medicinskii, farmaceutski, depoziti, zemljište, sedimenti, nanomaterijali, geološki uzorci, petrohemijski, katalizatori, polimeri, itd.